Новини

Международната данъчна асоциация с първа конференция в София

Международната данъчна асоциация с първа конференция в София

14 март 2017

Създадена през 1938 г. със седалище в Холандия, днес Международната Данъчна Асоциация (IFA) е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с фискални въпроси.

Нейната мисия е проучването и развитието на международното и сравнително право по отношение на публичните финанси, в частност международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъците. IFA постига тези цели, чрез своите годишни конгреси и научни публикации, както и чрез периодични научни изследвания.

Днес членовете на Международната данъчна асоциация са близо 12 000 професионалисти от над 100 държави. В 62 страни членовете на IFA са установили клонове на асоциацията. Устройството й предоставя възможност за директно членство дори в страни, където все още няма създаден регионален клон.

Българското представителство - „Сдружение Ифа Бранч България“ е основано през 2012 година и е признато от Международната данъчна асоциация през 2014 година. Ифа Бранч България вече наброява над 40 члена, които взимат активно участие в инициираните дейности (както на международно, така и на национално ниво).

Заедно с нарастващата глобализация на световните икономики, международните данъчни въпроси и импликации стават все по-важни и по-многобройни. Организацията играе съществена роля, както в развитието на определени принципи на международното данъчно облагане, така и в предоставянето на възможните решения на проблемите, възникнали в тяхното практическо прилагане. Членове на IFA са представители на високо равнище от частния и публичния сектор, включително съдилища, университети, международни правителствени и неправителствени организации.  

Международната научно-приложна конференция, организирана от  Ифа Бранч България ще се проведе на 18 и 19 май в зала 272 в Софийски университет Св. Климент Охридски. Събитието ще събере световно признати специалисти в областта на финансовото право. Основна тема ще е проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското право.