Новини

Проектът BEPS и Средства за правна защита съгласно Европейското право

Проектът BEPS и Средства за правна защита съгласно Европейското право

24 февруари 2017

Първата в България конференцията на Международната фискална асоциация ще се проведе на 18 и 19 май в София. Тя ще събере световни професионалисти в областта на финансовото и данъчно право, които ще имат възможността да обменят и идеи, опит и да обсъдят актуалните въпроси в тази правна област.

Единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с фискални въпроси Международната Фискална Асоциация (IFA) е създадена през 1938 г. със седалище в Холандия. Нейната мисия е проучването и развитието на международното и сравнително право по отношение на публичните финанси. Особено внимание се отделя на международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъците. IFA постига тези цели, чрез своите годишни конгреси и научни публикации, както  и чрез научни изследвания.

Програмата на събитието, на което България за първи път е домакин, предвижда няколко различни тематични модула. На 18 май присъстващите ще се запознаят с Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки. Ще бъдат обсъдени средствата за правна защита съгласно Европейското право, неговата същност и развитието след докладите по проекта от 2016 година, както и информация за държавните субсидии.

На вторият ден от конференцията - 19 май, ще бъде дискутирана концепцията за правни средства за защита в данъчното законодателство на ЕС в съответствие с Договорите и с практиката на Съда на ЕС. Участниците ще чуят доклади за средствата в прилагането на данъчното право на четири различни държави в Европейския съюз, сред които и България.

За повече информация относно международната конференция, нейната програма и подробности, следете сайта на Международната фискална асоциация.