Новини

За кого ще е полезна международната научно-приложна конференция на IFA

За кого ще е полезна международната научно-приложна конференция на IFA

14 март 2017

Още от създаването си в Кралство Нидерландия през 1938 година, Международната данъчна асоциация (IFA) е неправителствена и несекторна организация, занимаваща се с данъчни въпроси. През годините нейните основни цели са проучването и развитието на международно и сравнително право по отношение на публичните финанси. Особено внимание се отделя на международното и сравнително данъчно право, както и на финансовите и икономически аспекти на данъчното облагане. Част от IFA са данъкоплатци, техните консултанти, държавни служители, членове на съдебната система и университетски професори – това прави организацията уникален форум за обсъждане на международни данъчни въпроси.

„Поради всички тези причини международната научно-приложна конференция на IFA, която ще се проведе съвместно със Софийски университет Св. Климент Охридски е събитие, което ще заинтригува специалисти на много ръководни и други длъжности в данъчните администрация и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, съдии, преподаватели, учени, юристи, счетоводители, одитори и студенти“, споделя Валентин Савов, председател на структурата на IFA в България.

Участие като лектори ще вземат преподаватели от реномирани европейски учебни заведения като Виенския университет, практици от европейски кантори, съдии, данъчни служители и други. Г-н Савов споделя още, че в края на 2017 година се предвижда издаването на сборник с представените по време на конференцията лекции и презентации.

Конференцията на Международната данъчна асоциация е отворена за всеки с интереси в областта на данъчното право, данъчното облагане и публичните финанси.